Hvem trenger vel fiender?

Stortingsrepresentantene våre skryter av, og lever fortsatt stort på at vi snart får en ny og ferdig E6 og E18 gjennom fylket, men de snakker forstålig nok mindre om alt de ikke har fått til sammen. Har Østfoldbenken en CV til å bli imponert av?

Høsten kan gjøre noen hver depressiv, og i går fikk vi en forsmak på hva årstiden kan bringe oss av regn og tunge skyer i Østfold. For å oppveie depresjonene reiser våre stortingsrepresentanter og kandidater fylket på kryss og tvers, for å fortelle oss alt de skal få til bare nettopp de blir valgt. Men ser vi på hva Østfoldbenken samlet faktisk har fått gjennomslag for de siste fire årene er resultatet mildt sagt lite imponerende. Riktignok er vi i ferd med å få nye europaveier gjennom fylket, og det skal ikke unnslås at både fylkespolitikere og stortingspolitikere har gjort en stor jobb, men store deler av regningen har bilistene fått.

Når det gjelder de store østfoldsakene nå i valgkampen, er det som vanlig stor vilje til å skylde på hverandre. Men kanskje er det på tide at hele Østfoldbenken i alle fall blir enige om å bli enige, og i langt flere saker kjempe hjemfylkets og ikke partiets sak?

Forrige uke snakket jeg om mangel på politisk avklaring når det gjelder et nytt storsykehus i Østfold. I uka som har gått har de fleste Østfoldkandidatene lovet oss et nytt sykehus bare de blir valgt. Men Jens Stoltenberg har sagt at han ikke kan, eller vil si noe om et nytt Østfoldsykehus, og Fremskrittspartiets Siv Jensen har sagt at hun ikke vil prioritere et et slikt prosjekt. Dermed er trolig begge regjeringsalternativer uten gjennomslagskraft i sine eventuelle nye regjeringskonstellasjoner uansett hva Østfoldbenken sier.

Inntekstssystemet for norske kommuner er en annen skamplett. Det er ikke en debatt om kommuneøkonomi uten at det snakkes om tillegget som ville gitt en by som Fredrikstad 80 millioner flere kroner bare byen lå i Nord-Norge. Men verken partiene i posisjon eller opposisjon har så langt gjort annet enn å snakke! Og arbeidsoppgavene for den nye Østfoldbenken står i kø: Dobbeltspor for jernbanen i Østfold med tunnel gjennom Moss, Fengselet i Halden, Rygge Sivile Lufthavn er tre eksempler på at den nåværende østfoldbenken har mislykkes i å samarbeide på tvers av partiengrensene!

I handelsbransjen skilles det ofte mellom de kundene som har betalingsevne, og de som har betalingsvilje. De sistnevnte vil så gjerne, men får det ikke til! De førstnevnte har evnen men mangler ofte viljen! Så er spørsmålet om Østfoldbenken samlet har vilje og evne til å gjennomføre det de hver for seg lover oss i bøtter og spann nå de siste par ukene før valgdagen?

Debattene mellom Østfold-kandidatene de siste ukene lover ikke godt! Ingenting tyder på at Østfoldbenken har gjennomslag nok i egne partier til å få støtte for Østfolds saker. Vi har heller ikke de fire siste årene sett at Østfoldbenken har evner til å inngå allianser med andre fylkesbenker eller grupperinger som ville gagnet Østfold, med hederlig unntak for Odd Holten som tydelig har hatt innflytelse i høyere sfærer. Men de fleste stortingsrepresentanter finner fort ut at ansvarligheten i posisjon eller partipisken i opposisjon bestemmer hva de skal mene når alle gode formål settes opp mot hverandre! Så inntil vi ser nye takter, er spørsmålet ganske enkelt hva fylket vårt skal med på fiender på Stortinget så lenge vi har venner på Østfoldbenken! God helg!

Jeg vil dø i Østfold!

Sommeren er snart historie, nå er det valgets kvaler som gjelder! Nærmere halvparten av oss kommer de siste ukene av valgkampen til å velge hvem vi skal stemme på mandag 12. september. Og politikerne gjør ikke valget lettere. I de neste tre ukene fortsetter alle partier å pynte seg så godt de kan for deg, med unntak av helseministeren, som satser på skremme livet av oss!

Distriktsredaktør Ulf Morten Davidsen i NRK Østfold er ikke i tvil om hva østfoldingen bør legge vekt på når øyeblikket er inne: Hvilket sykehus ville du valgt? Det som kan dokumentere at dødeligheten er innenfor normene, eller det hvor det er 20 prosent større sjanse for å dø? Det var spørsmålet vi fikk midt i morgenritualet da helseministeren tirsdag denne uka kunne fortelle Dagsnytts lyttere at Rikshospitalet og Ullevål har bedre resultater enn sentralsykehusene ved operasjon av endetarmskreft.
Er helseministeren ond, eller vil han varsle oss om noe, var min første tanke. Utover dagen sa ministeren det han egentlig mente:

Enkelte typer operasjoner må flyttes til de sykehusene som er flinkest til å redde liv, sa han! Han sa ikke noe om at statistikken han brukte var fem år gammel. Men dagen som startet med dødelig alvor, endte med nok et politisk utspill.

Og dét er alvorlig nok. En ikke altfor varm og solrik sommer er slutt, og har forlengst gått rett over i et fire uker langt tåkehav av politiske utspill.

Her i Østfold er valgkampen godt i gang i alle kriker og kroker, og lytter- og leserbrevspaltene er fulle av meningers mot. Det er eldres kår, underbemanning på sykehjem, skolepolitikk, og eiendomsskatt som hittil har preget utspillene.

Så langt har altså valgkampen gått i de vante spor, med utspill og saker styrt av partiapparatene! Velsmurt og regissert snakker politikerne om det de helst vil snakke om. Det betyr også at stortingskandidatene helst IKKE snakker om det de synes er ubehagelig! Da muligens med unntak av helseministeren, som varslet at han vil flytte flere sykehusavdelinger fra distriktene til Oslo. Felles for avdelingene han vil flytte er at det er de hvor det kreves spesiell medisinsk kompetanse. Sikkert et populært utspill i Oslo, men til å skremme vannet av oss her ute i provinsen.

Sykehuset Østfold har allerede mistet deler av hjerteavdelingen og avdelingen for ekstremt tidligfødte til sykehusene i de mer sentrale delene av landet, det vil altså si til Oslo! I Helse Østs styrerom er tydeligvis sentralisering i vinden, og vi kan bare frykte for hva som kommer hvis ikke vi østfoldinger slår knyttneven i bordet den 12. september! For mens Akershus får et nytt storsykehus til minst 7 milliarder, skjer det ikke stort med vårt planlagte nye storsykehus. Etter 15 år med planlegging, skulle det stå ferdig om fem år! Nå snakkes det tidligst om 2012, og utredningene fortsetter inn i evigheten. Sykepleierforeningen har betimelig nok bedt de politiske partiene fortelle oss om og hvordan de vil bidra til at vi skal få et godt sykehustilbud i framtiden i Østfold. Så langt har bare Senterpartiet svart. Men vi venter på resten av partiene. Og vi venter på forpliktende svar som skal gi konkrete resultater. For det er nettopp i neste stortingsperiode vil det bli avklart om Østfold i fremtiden skal ha et eget sykehus, eller om vi skal fraktes til Oslo når det skjer noe mer alvorlig enn en at vi får en flis i fingeren! For oss som liker tanken på å leve og dø i dette fylket er det vanskelig å finne et viktigere tema foran høstens valg.

Så inntil videre: God helg!


Velkommen til min blogg!

Jeg er 44 år, er distriktsredaktør i NRK Østfold, er født og oppvokst  i Fredrikstad, er gift og har to barn, og er østfolding på min hals!

Kommentar til mine faste fredagskommentarer  kan du legge igjen her på bloggen. Ellers kan du kontakte meg på epost: ulf.morten.davidsen@nrk.no. Les også NRK Østfolds nettsider: www.nrk.no/ostfold